0

تعداد شرکت کننده در ختم‌های قرآن

0

تعداد ختم‌های قرآن خوانده شده

0

تعداد ختم‌های جاری قرآن

پرتکرارترین نیت‌های ختم قرآن
1- تعجیل در ظهور آقا امام زمان (عج)
1,737
2- هدیه به روح درگذشتگان شرکاء ختم
1,049
3- جهت برآورده شدن حاجات شرکاء ختم
1,027
4- برای سلامتی و شفای بیماران
745